Kontakt

Nasze dane kontaktowe
TIXY log

TIXY sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Rynek 6 (43-400 Cieszyn)

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł NIP 5482726872

kontakt@tixyapp.com+48 573 336 666