Privacy Policy

Obowiązujący od 8 grudnia 2023 roku

Część pierwsza - podstawowe informacje

1. Wstęp

Ta Polityka Prywatności opisuje jak Tixy sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie („Tixy”, „my”, „nasze” lub „nas”) zbiera i korzysta z Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy oraz Usług przez Ciebie, tj. Klienta, Organizatora lub pracownika Organizatora uprawnionego do korzystania z Konta Organizatora.

Udostępniamy Platformę i Usługi zgodnie z Regulaminami Platformy. Przed uzyskaniem dostępu do Platformy lub Usług należy zapoznać się z Regulaminami Platformy. Jeśli korzystasz z Platformy lub Usług, akceptujesz tym samym działania związane z Twoimi danymi osobowymi, które opisuje ta Polityka Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jej treścią, należy powstrzymać się od korzystania z Platformy lub Usług.

W Polityce Prywatności wykorzystujemy zdefiniowane pojęcia. Piszemy je wielką literą. Aby się z nimi zapoznać, przejdź do punktu 12.

2. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tixy sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (szczegółowe dane Tixy znajdziesz w punkcie 12).

3. Kontakt

Możesz skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@tixyapp.com lub pocztą tradycyjną na adres: Tixy sp. z o.o., ul. Rynek 6, 43-400 Cieszyn, Polska.

4. Ochrona danych osobowych dzieci

Platforma i Usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób, które mają mniej niż 16 lat w związku z Platformą lub Usługami. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie możesz korzystać z Platformy ani Usług (np. kupować Biletów).

Część druga - jak wykorzystujemy twoje dane

5. Źródła danych osobowych

Zbieramy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem oraz tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia naszych celów. Korzystamy z następujących źródeł danych osobowych:

 • Ty i Twoje urządzenia - zbieramy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, na przykład gdy wprowadzasz dane, aby założyć swoje Konto na Platformie albo gdy kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy), a także od Twoich urządzeń, na przykład gdy korzystasz z Platformy za pomocą przeglądarki internetowej;
 • Źródła publiczne - zbieramy Twoje dane ze źródeł publicznych w niektórych przypadkach, na przykład gdy pobieramy dane do automatycznego uzupełnienia danych do faktury na podstawie podanego NIP; źródłami Twoich danych są publiczne internetowe bazy danych, publiczne rejestry, organy publiczne lub urzędy (np. Główny Urząd Statystyczny);
 • Organizatorzy - zbieramy Twoje dane od Organizatorów w niektórych przypadkach, na przykład gdy jesteś pracownikiem Organizatora, który został uprawniony do korzystania z Konta Organizatora;
 • Google - zbieramy Twoje dane, gdy wchodzisz w interakcję z profilem Tixy na platformie YouTube. Źródłem danych jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Więcej informacji na temat udostępniania Twoich danych przez Google znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

6. Kategorie danych osobowych

Używamy Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia naszych celów (punkt 7). Zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • Dane podstawowe - imię i nazwisko, data urodzenia.
 • Dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane uwierzytelniające - dane zbierane i wykorzystywane w związku z rejestracją Konta lub Konta Organizatora, w tym unikalny numer identyfikacyjny (user ID), który jest przypisywany do Konta.
 • Dane do faktury - nazwa podmiotu, NIP podmiotu, adres podmiotu (niektóre dane możemy pobierać ze źródeł publicznych na podstawie NIP podmiotu).
 • Dane Konta - hasło, numer telefonu, zdjęcie profilowe (jeśli je ustawisz), wiek (jeśli go podasz).
 • Dane Konta Organizatora - hasło, zdjęcie profilowe (jeśli je ustawisz) oraz dane adresowe.
 • Dane dotyczące Usług - dane zbierane i wykorzystywane w związku z realizacją Usług, w tym numer telefonu, cena Biletu, data i miejsce Wydarzenia związanego z Biletem, rodzaj i pula Biletu, rodzaj miejsca przypisanego do Biletu, unikalny kod QR oraz unikalne ID przypisane do Biletu.
 • Dane dotyczące Usług dla Organizatorów - dane zbierane i wykorzystywane w związku z realizacją Usług dla Organizatorów.
 • Dane dotyczące płatności - dane zbierane i wykorzystywane w związku z realizowaniem przez Ciebie płatności, w tym Twoja historia zamówień, wybrane metody płatności, status płatności (np. czy transakcja została opłacona); przetwarzamy te dane tylko w niezbędnym zakresie w związku z realizacją Twoich płatności przez operatora płatności (punkt 8.2).
 • Dane obsługi klienta - dane zbierane i wykorzystywane w związku z obsługą klienta, w tym do prowadzenia komunikacji z Tobą oraz do obsługi Twoich reklamacji, próśb, pytań lub wniosków, takie jak np. Twój numer telefonu.
 • Dane marketingowe - dane zbierane i wykorzystywane w związku z naszymi działaniami marketingowymi, w tym segmentacją marketingową, Twoim korzystaniem z Newslettera oraz prowadzeniem marketingu bezpośredniego w określonych kanałach komunikacji na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód marketingowych.
 • Dane mediów społecznościowych - dane zbierane i wykorzystywane w związku z Twoimi interakcjami lub wizytami na naszych profilach w mediach społecznościowych, w tym Twoja nazwa użytkownika, gdy wysyłasz nam wiadomość na platformie Instagram, oraz treść takiej wiadomości. Pamiętaj, że platformy mediów społecznościowych są niezależnymi administratorami Twoich danych. Korzystanie z takich platform podlega politykom prywatności i regulaminom operatorów takich platform. Przykładowo, możesz zapoznać się z polityką prywatności platform Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed skorzystaniem z ich usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki, warunki użytkowania lub praktyki operatorów platform mediów społecznościowych.
 • Dane lokalizacyjne - dane zbierane i wykorzystywane w związku z Twoją zgodą na przetwarzanie danych geolokalizacyjnych pozyskiwanych z Twojej przeglądarki, w tym adres IP wykorzystywany w celach lokalizacji (np. określenia długości i szerokości geograficznej) lub czas zarejestrowania informacji o lokalizacji.
 • Dane pomiarowe - dane zbierane i wykorzystywane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy oraz Usług, w tym dane dotyczące Twoich interakcji z interfejsem Platformy oraz poruszania się po nim (aktywność kursora), czas Twojej wizyty na Platformie, liczba odsłon podstron Platformy, czas przebywania na podstronie, sposób nawigacji pomiędzy podstronami. Większość tych informacji nie stanowi danych osobowych. Jeśli jednak umożliwiają Twoją identyfikację, na przykład w połączeniu z innymi danymi, traktujemy je jako dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas rozwiązań technologicznych znajdziesz w Polityce Plików Cookie.
 • Dane techniczne - dane zbierane i wykorzystywane w związku z korzystaniem z Systemów IT, w tym adres IP, szczegóły dotyczące sprzętu, informacje o systemie operacyjnym lub innym oprogramowaniu używanym przez Twoje urządzenie, statystyki uzyskane na podstawie tych danych. Większość tych informacji nie stanowi danych osobowych. Jeśli jednak umożliwiają Twoją identyfikację, na przykład w połączeniu z innymi danymi, traktujemy je jako dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas rozwiązań technologicznych znajdziesz w Polityce Plików Cookie.

7. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, w tym w następujących sytuacjach (tzw. podstawy przetwarzania):

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - gdy mamy Twoją konkretną, świadomą, jednoznaczną i dobrowolną zgodę na wykorzystanie Twoich danych;
 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - gdy wykorzystanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub podjęcia kroków związanych z umową na Twoje żądanie;
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - gdy wykorzystanie danych jest niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego;
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - gdy wykorzystanie danych jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Tixy lub osób trzecich oraz gdy jest to dopuszczalne zgodnie z RODO.

Każdy cel, w którym wykorzystujemy Twoje dane osobowe, posiada określoną podstawę przetwarzania oraz maksymalny okres przechowywania danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je zebraliśmy. Oznacza to, że czas przechowywania zależy od celu przetwarzania. Przykładowo, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres, w którym świadczymy dla Ciebie Usługi zgodnie z umową, którą zawarliśmy z Tobą na podstawie Regulaminów Platformy.

Po zakończeniu okresu przechowywania danych trwale usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe. W niektórych sytuacjach okres przechowywania lub wykorzystywania danych może zostać przedłużony. Przykładowo, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe po rozwiązaniu umowy, gdy jest to konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami. Możemy także przechowywać Twoje dane dłużej w sytuacjach, w których wymaga tego prawo (np. prawo podatkowe).

Opis wykorzystania Twoich danych zawiera tabela poniżej.

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaOkres przechowywania
Świadczenie Usług, w tym realizacja Umowy Sprzedaży Biletu (w tym rejestracja i utworzenie Konta, korzystanie z Konta, realizacja Procesu Zakupowego)Wykonanie umowy oraz nasz uzasadniony interes (przeciwdziałanie nadużyciom).6 lat od końca roku, w którym została rozwiązana nasza umowa z Tobą (zakończenie świadczenia Usług).
Obsługa reklamacji konsumenckichObowiązek prawny określony w art. 7a ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.3 lat od końca roku, w którym została zakończona procedura reklamacyjna.
Obsługa Twoich pytań, próśb, wniosków i komunikacji innych niż reklamacje konsumenckieNasze uzasadnione interesy (ochrona Twoich praw oraz praw Tixy).Do momentu zakończenia komunikacji.
Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Platformy i Usług (w tym audyt logów, usuwanie błędów, ochrona przed nadużyciami, oszustwami lub naruszeniem dobrych obyczajów)Obowiązek prawny określony w art. 7 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz nasz uzasadniony interes (ochrona Twoich praw oraz praw Tixy).Do momentu rozwiązania naszej umowy z Tobą (zakończenie świadczenia Usług).
Wyświetlanie treści na Platformie według Twojej lokalizacji (w tym wyświetlanie Wydarzeń, które odbędą się w pobliżu Twojej lokalizacji)Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez udzielenie dostępu do danych geolokalizacyjnych z poziomu Twojej przeglądarki internetowejDo momentu wycofania Twojej zgody lecz nie dłużej niż do momentu rozwiązania naszej umowy z Tobą (zakończenie świadczenia Usług)
Newsletter (w tym wysyłanie wiadomości marketingowych w ramach newslettera poprzez e-mail).Wykonanie umowy o dostarczanie newslettera oraz, w zakresie wysyłania wiadomości marketingowych w ramach newslettera poprzez e-mail, nasz uzasadniony interes (przetwarzanie danych do celów marketingowych).6 lat od końca roku, w którym została rozwiązana nasza umowa z Tobą (zakończenie świadczenia Usług). W zakresie wysyłania wiadomości marketingowych: do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub do wycofania Twojej zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych w ramach newslettera poprzez e-mail.
Marketing produktów i usług Tixy (w tym segmentacja marketingowa oraz marketing bezpośredni z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub wiadomości SMS, oraz telefonicznej)Nasz uzasadniony interes (przetwarzanie danych do celów marketingowych).Do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na kontakt przez dany kanał komunikacji, np. komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej – do momentu wycofania takiej zgody.
Marketing produktów i usług Organizatora (w tym marketing bezpośredni z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub wiadomości SMS, oraz telefonicznie)Nasz uzasadniony interes lub uzasadniony interes Organizatora (przetwarzanie danych do celów marketingowych)
Realizacja zobowiązań podatkowych TixyObowiązek prawny określony w ustawach podatkowych, w tym w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (chyba że przepisy określają inny termin).
Ustalenie roszczeń, obrona roszczeń lub dochodzenie roszczeń (w tym windykacja)Nasz uzasadniony interes (dochodzenie i obrona naszych interesów prawnych lub praw).3 lata od końca roku, w którym została rozwiązana nasza umowa z Tobą (zakończenie świadczenia usług) – w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
6 lat od końca roku, w którym została rozwiązana nasza umowa z Tobą (zakończenie świadczenia Usług) – w pozostałych przypadkach.
Analiza statystyczna Twoich zachowań i preferencji w celu polepszenia jakości Platformy i Usług (w tym Twoje interakcje z interfejsem Platformy)Nasz uzasadniony interes (polepszenie jakości Platformy i Usług).Do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lecz nie dłużej niż przez 3 lata od końca roku, w którym została rozwiązana nasza umowa z Tobą (zakończenie świadczenia Usług).
Wykorzystanie niezbędnych plików cookie (w zakresie dotyczącym danych osobowych)Wykonanie umowy.Wg okresu funkcjonowania danego pliku cookie zgodnie z Polityką Plików Cookie.
Wykorzystanie funkcjonalnych plików cookie lub analitycznych plików cookie (w zakresie dotyczącym danych osobowych)Twoja zgoda.

Część trzecia - odbiorcy danych i transfery danych

8. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to zgodne z prawem oraz niezbędne. Przykładowo, możemy umożliwiać taki dostęp, gdy jest to niezbędne do realizacji Usług na podstawie Regulaminów Platformy. Możemy umożliwiać dostęp do danych osobowych następującym kategoriom podmiotów trzecich:

 • dostawcy usług przechowywania danych;
 • dostawcy usług płatniczych;
 • dostawcy rozwiązań analitycznych;
 • dostawcy rozwiązań marketingowych;
 • zewnętrzni deweloperzy lub dostawcy oprogramowania;
 • podmioty z grupy Tixy, w tym podmioty stowarzyszone, podmioty zależne oraz - w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji - zaangażowana strona trzecia;
 • organy publiczne, gdy jest to wymagane przez prawo i z zastrzeżeniem ustawowych warunków i ograniczeń;
 • profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, księgowi i doradcy podatkowi.

Wymagamy od naszych partnerów biznesowych zachowania bezpieczeństwa i poufności Twoich danych na warunkach zapewniających poziom ochrony zasadniczo równoważny poziomowi opisanemu w Polityce Prywatności. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych mogą znajdować się poza EOG, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych poza EOG znajdziesz w punkcie 9 poniżej.

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych działają w naszym imieniu. W takim wypadku mają status tzw. podmiotu przetwarzającego, co oznacza, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami. Czasami nasi partnerzy biznesowi działają jako niezależni administratorzy Twoich danych osobowych. W takim wypadku zastosowanie mogą mieć odpowiednie polityki prywatności i regulaminy takich administratorów. Zachęcamy do zapoznania się z takimi dokumentami przed skorzystaniem z takich usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki, warunki użytkowania lub praktyki osób trzecich.

Aby ułatwić Ci zrozumienie, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, poniżej opisujemy bardziej szczegółowo wybranych odbiorców Twoich danych.

8.1 Organizator (niezależny administrator lub podmiot przetwarzający)

Organizator jest zwykle niezależnym administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że Organizator określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie. Przykładowo, jeśli skontaktujesz się telefonicznie z Organizatorem w sprawie Biletów na Wydarzenie, do wykorzystania Twoich danych osobowych w związku z takim pytaniem stosuje się politykę prywatności lub inny odpowiedni dokument Organizatora. W niektórych przypadkach Organizatorzy mogą być podmiotami przetwarzającymi dla podmiotów trzecich, które są administratorami Twoich danych. W takim wypadku, taki podmiot określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Organizatorem.

8.2 Dostawca usług płatniczych (niezależny administrator)

Odbiorcą Twoich danych jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań). Nasz partner realizuje dla nas usługi jako operator płatności, które zlecasz w związku z Platformą i Usługami. Udostępniamy mu następujące kategorie Twoich danych osobowych: numer zamówienia; opis płatności; kwoty płatności; imię i nazwisko; adres e-mail. Celem udostępnienia Twoich danych jest realizacja zleconej przez Ciebie transakcji (np. zakup Biletu) oraz potwierdzenie jej wykonania. Możesz zapoznać się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. na stronie internetowej tego podmiotu pod adresem: https://tpay.com/polityka-prywatnosci

9. Transfery danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od poziomu zapewnianego przez prawo UE. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Alternatywnie możemy skorzystać ze standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych zabezpieczeniach, uzyskać ich kopię lub dowiedzieć się, gdzie zostały udostępnione, skontaktuj się z nami (punkt 3).

10. Obowiązek podania danych

W pewnych przypadkach podanie danych osobowych jest obowiązkowe z mocy prawa lub konieczne do realizacji Twojego żądania lub wykonania umowy zawartej z Tobą. Jeśli nie udostępnisz nam Twoich danych osobowych w takich sytuacjach, możemy nie być w stanie zrealizować Twojego żądania, wykonać albo zawrzeć umowy z Tobą lub zachować zgodności z prawem. W niektórych przypadkach może to w konsekwencji oznaczać rozwiązanie umowy lub brak możliwości realizacji Twojego żądania. Przykładowo, jeśli nie podasz nam Twoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojej reklamacji.

W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli w takich sytuacjach nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zrealizować Twojego żądania. Przykładowo, jeśli nie udostępnisz nam swoich danych kontaktowych, możemy nie być w stanie się z Tobą skontaktować. Nasze formularze internetowe do zbierania Twoich danych osobowych wyraźnie określają, które pola są obowiązkowe, a które są dobrowolne.

Część czwarta - Twoje prawa

11. Prawa związane z danymi osobowymi

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami (punkt 3).

Przysługują Ci następujące prawa:

11.1 Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy, nasze lub strony trzeciej. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Jeśli wniesiesz sprzeciw, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane, jeśli podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.

Oznacza to, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych np. do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy ich wykorzystywać do takich celów.

W wyjątkowych okolicznościach możemy nadal wykorzystywać Twoje dane pomimo sprzeciwu. Wyjątek ten nie ma zastosowania w przypadku Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

11.2 Prawo wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Jeśli wycofasz zgodę, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody w okresie przed jej wycofaniem. Prawo do wycofania zgody ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.

11.3 Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii

Możesz zażądać od nas informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać od nas bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach określonych w RODO możemy pobierać za to opłatę.

11.4 Prawo poprawiania Twoich danych

Możesz zażądać sprostowania wykorzystywanych przez nas danych osobowych, na przykład gdy są one niedokładne. Możesz również uzupełnić swoje dane, jeśli są one niekompletne.

11.5 Prawo usunięcia Twoich danych

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych pod pewnymi warunkami określonymi przez prawo. Nie jest to jednak prawo bezwzględne i nie ma zastosowania w pewnych okolicznościach, na przykład gdy wykorzystanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych, a także do obrony przed nimi.

11.6 Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Możesz zażądać od nas, aby zaprzestać przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, pod pewnymi warunkami określonymi przez prawo. Nie jest to jednak prawo bezwzględne i nie ma zastosowania w pewnych okolicznościach, na przykład gdy wykorzystanie Twoich danych jest niezbędne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

11.7 Prawo przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas, aby przekazać Tobie lub innemu administratorowi Twoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

11.8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Możesz złożyć taką skargę do Twojego lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie, Polska (https://uodo.gov.pl).

Część piąta - definicje i zmiany polityki prywatności

12. Definicje

Wszystkie pojęcia, które nie są zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie określone w Regulaminach Platformy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć Politykę Prywatności. Następujące pojęcia użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie określone poniżej:

 • Bilet - Bilet zdefiniowany w Regulaminach Platformy.
 • dane osobowe, administrator, przetwarzanie oraz inne pojęcia dotyczące danych osobowych niezdefiniowane tutaj mają znaczenie określone w art. 4 RODO.
 • EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Konto - Konto zdefiniowane w Regulaminach Platformy.
 • Konto Organizatora - Konto Organizatora zdefiniowane w Regulaminach Platformy.
 • Platforma - Platforma TIXY zdefiniowana w Regulaminach Platformy
 • Polityka Prywatności - ta Polityka Prywatności Platformy Tixy (ten dokument).
 • Polityka Plików Cookie - Polityka Plików Cookie dostępna pod adresem www.tixyapp.com/cookie-policy.
 • Regulaminy Platformy - Regulamin Zakupu Biletów z dnia 8 grudnia 2023 r. dostępny pod adresem: www.tixyapp.com/terms-of-use, Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Platformy TIXY z dnia 8 grudnia 2023 r. dostępny pod adresem: www.tixyapp.com/terms-of-service oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Organizatorów z dnia 8 grudnia 2023 r.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Systemy IT - systemy teleinformatyczne Tixy obejmujące m.in. zespoły współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, które zapewniają przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 • Tixy („my”, „nasz” itd.) - Tixy sp. z o.o. działająca pod adresem Rynek 6 z siedzibą w Cieszynie (43-400), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801016 posiadającą numer NIP 5482726872, REGON 384257448, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 złotych.
 • Ty („Ciebie”, „Twój” itd.) - Użytkownik zdefiniowany w Regulaminach Platformy, tj. Klient lub Organizator, a także pracownik lub współpracownik Organizatora uprawniony do korzystania z Konta Organizatora.
 • Usługi - świadczenia realizowane przez Tixy na podstawie Regulaminów Platformy, określone w Regulaminach Platformy, w tym Usługi, Umowa Sprzedaży Biletu oraz inne.
 • Wydarzenie - Wydarzenie zdefiniowane w Regulaminach Platformy.

13. Zmiany

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 8 grudnia 2023 roku.

Możemy zmieniać Politykę Prywatności, na przykład gdy jest to konieczne z uwagi na zmiany w Regulaminach Platformy, zmiany wymagań prawnych lub zmiany sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych. Możemy także zmieniać Politykę Prywatności, aby była bardziej przejrzysta, przystępna i zrozumiała dla Ciebie.

Jeśli zmienimy Politykę Prywatności, umożliwimy Ci dostęp do jej poprzednich wersji.